A Nagybánhegyesi Nagycsaládos Egyesületet 2004. november 10-én, 14 nagybánhegyesi nagycsalád alapította. Az egyesület cégbírósági bejegyzése 2005. január 19 - én megtörtént.  2005 júliusától az egyesület a NOE tagja lett, így lehetővé vált az országos programokon való részvétel és bekapcsolódhattunk adományközvetítő tevékenységébe is. Az alapítás célja volt a nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata, felmutatni azokat az értékeket, amelyeket a nagycsaládosok képviselnek, a családok egymást segítő és ismerő közösséggé szervezése, az élet és az anyaság tiszteletére nevelés, a tárgyi, szellemi, kulturális örökség megóvása, hagyományok ápolása. Az egyesület közhasznú feladatai között szerepel a gyermekes családok segítése, családi életre nevelés, egészségügyi felvilágosítás, ismeretterjesztés, környezeti nevelés.  Az egyesület alapszabálya részletesen leírja a pontos működés feltételeit.  Az egyesület tervei között szerepel a településen élő gyerekek részére közös kirándulások, vetélkedők (helytörténeti, egészséges életmód), családi programok, játszóházak, kézműves foglalkozások, táborok szervezése. 

Receptek

 
c
 
Támogató : Emberi Erőforrások Minisztériuma
 
 
Alapkezelő: Emberi Erőforrások Támogatáskezelő
 
Pályázatunk száma : NEA-TF-12-M-1091 
 
Pályázat megnevezése:
c
Nagybánhegyesi Nagycsaládos Egyesület honlapjának elkészítése